HEINE anoskop / proktoskop tuba sa direktnim gledanjem

Anoskop / Proktoskop sa proksimalnom iluminacijom i zaobljenim distalnim krajem.

Anoskop / Proktoskop sa proksimalnom iluminacijom.
Distalni kraj anoskop / proktoskop tube zaobljen.
Osigurava dobar pogled i jednostavni pristup za instrumente.
Potpuno metalna konstrukcija, jednostavna za čišćenje i dezinfekciju sa konvencionalnim sredstvima.

Opis Šifra
HEINE anoskop tuba sa direktnim pogledom, 60 mm x 22 mm Ø, komplet sa obturatorom E-000.19.111
HEINE proktoskop tuba sa direktnim pogledom, 120 mm x 22 mm Ø, komplet sa obturatorom E-000.19.107

Product Enquiry

Izbornik