Zdravstvene djelatnosti

NARODNE NOVINE  52 /2020

Liječnička ambulanta

Članak 11.

(1) Liječnička ambulanta mora imati:

– prostoriju za pregled bolesnika od najmanje 12 m²

– prostoriju za medicinsku sestru od najmanje 12 m²

– čekaonicu od najmanje 9 m²

– sanitarni čvor za radnike

– sanitarni čvor za bolesnike.

(2) U ambulanti doktora medicine specijalista pedijatrije i doktora medicine specijalista infektologije potrebno je uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka osigurati prostoriju za izolaciju od najmanje 9 m².

(3) Zdravstveni radnici u grupnoj privatnoj praksi mogu imati zajedničku čekaonicu i sanitarne čvorove.

(4) Ambulante mogu biti polivalentne tako da se u istoj ambulanti obavlja rad najviše dvije djelatnosti u smjenskom radu, pod uvjetom, da su osigurane i specifične prostorije i oprema potrebne za rad pojedinih djelatnosti.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, djelatnosti infektologije, ginekologije i opstetricije te pedijatrije moraju imati zasebne ambulante i čekaonice.

Članak 12.

(1) Osnovna medicinsko-tehnička oprema liječničke ambulante jest:

– računalo s pisačem, metalni ormar za osobne zdravstvene kartone s ključem ili kartoteka u elektroničkom obliku, radni stol za liječnika, radni stol za medicinsku sestru, stolicu za liječnika i medicinsku sestru s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolicu za bolesnika u prostoriji medicinske sestre, garderobne vješalice u sobi medicinske sestre i liječnika, telefon u sobi medicinske sestre i liječnika, tlakomjer s različitim širinama manžeta, autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika, paravan, ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, toplomjere (2 kom.), fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, plastične posude za medicinski otpad i posude za ostali otpad,

– komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebna oprema za mjerenje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerenje tlaka), pribor za uspostavu venskog puta, stalak za infuziju, setovi za infuziju, infuzijske otopine, boca s kisikom s dozatorom i raspršivačem i ampulirani lijekovi sukladno potrebama djelatnosti koji moraju biti smješteni u ambulanti, odgovarajući ormar u sef izvedbi za čuvanje lijekova koji sadrže droge, knjiga evidencije primanja i izdavanja lijekova koji sadrže droge, sukladno posebnim propisima,

– osobna zaštitna oprema (jednokratne rukavice, medicinska maska za zaštitu usta i nosa, oprema za zaštitu očiju – zaštitne naočale ili vizir, zaštitni ogrtač ili pregača i sl.) u skladu s potrebama i procjeni rizika određene djelatnosti.

(2) U ambulantama u kojima se parenteralnim putem izvode dijagnostički i terapijski postupci ili se obavljaju mali kirurški zahvati u lokalnoj anesteziji ili kratkotrajnoj sedaciji/intravenskoj anesteziji liječnici moraju biti osposobljeni provoditi kardiopulmonalnu reanimaciju prema smjernicama neposrednog održavanja života (ILS), a mogu biti osposobljeni provoditi kardiopulmonalnu reanimaciju prema smjernicama naprednog održavanja života (ALS) te je potrebno osigurati sljedeću opremu: dostupnost defibrilatora s ekranom ili automatskog vanjskog defibrilatora (AED) u roku od tri minute, pulsni oksimetar, Magilova kliješta, samošireći balon za ventilaciju sa spremnikom za kisik s pripadajućim maskama za ventilaciju u najmanje dvije veličine za odrasle i djecu, nosni kateter i maska za primjenu kisika, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, nazofaringealne i orofaringealne tubuse (airway) u najmanje tri različite veličine za odrasle i djecu ili laringealne maske u različitim veličinama za odrasle i djecu, standardni laringoskop, endotrahealni tubusi u najmanje tri veličine za odrasle i djecu.

Ambulanta obiteljske (opće) medicine

Članak 13.

(1) Ambulanta obiteljske (opće) medicine mora sadržavati sljedeću opremu:

– osnovnu medicinsko-tehničku opremu iz članka 12. ovoga Pravilnika, EKG uređaj s pisačem, vagu za mjerenje tjelesne težine, visinomjer, hladnjak, reflektor, stalak za infuzije, aparat za davanje kisika, bocu s kisikom, rezervnu bocu kisika, otoskop, izvor usmjerenog svjetla ili izvor hladnog svjetla, oftalmoskop, tablice za ispitivanje oštrine vida, spekulume za pregled nosnih šupljina, štrcaljku ili pulsni aparat za ispiranje ušiju, platneni metar, špatule za pregled ždrijela, posudu za čiste i posudu za nečiste špatule, ručnu baterijsku lampu, perkusijski čekić, metalne bubnjeve, posude za instrumente s poklopcem, posudu s poklopcem za vatu, bubrežaste zdjelice koje se mogu sterilizirati (3 kom.), jednokratne plahte, komprese, štrcaljke i igle za jednokratnu uporabu različitih dimenzija, setove za infuzije, bebi sisteme, jednokratne uro-katetere različitih promjera, pribor za uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske i mikrobiološke pretrage, glukometar, test trake za brzo određivanje promjena u urinu, elastičnu traku za podvezivanje, pribor za ispiranje želuca, hvataljku za instrumente i posudu za držanje hvataljke, otvarač usta, udlage različitih dimenzija, plastičnu posudu za medicinski otpad, posudu za ostali otpad, infuzijske otopine sukladno potrebama populacije koja se zbrinjava, zavojni materijal, liječničku torbu.

(2) Liječnička torba/ kovčeg mora biti izrađena od materijala otpornog na mehanička oštećenja, težine primjerene čestom prijenosu, odgovarajuće veličine s unutarnjim prostorom primjerenim smještaju opreme i pribora, sa stalnim i/ili promjenljivim pregradama. Liječnička torba mora sadržavati:

– opremu za dijagnostiku (tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu, slušalice, neurološki čekić, svjetiljku za pregled pupile, termometar)

– ampulirane lijekove (ampularij za pregledan, siguran smještaj i brzo vađenje 40 – 50 ampula)

– pribor za primjenu ampuliranih lijekova (štrcaljke za jednokratnu uporabu, igle, povesku, komprese od gaze, dezinfekcijsko sredstvo i sl.)

– lijekove za peroralnu uporabu

– instrumente (škare, anatomska i kirurška pinceta, pean, skalpel)

– punkcijske igle (nekoliko dimenzija)

– sterilne katetere (14, 16, 18)

– zavojni materijal (sterilne gaze, zavoji, elastični zavoj, vata)

– mikroporne trake (nekoliko dimenzija)

– pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočale)

– lijekove za parenteralnu primjenu: adrenalin, aminofilin, amiodaron, atropin, deksametazon, diazepam, diklofenak, flumazenil, furosemid, glukoza 40%, haloperidol, hioscin butilbromid, ketoprofen, kloropiramin, kratkodjelujući inzulin, metilprednizolon, metoklopramid, morfin – klorid, nalokson, promazin, propafenon, tietilperazin, tramadol, urapidil, fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje

– ostale lijekove: acetilsalicilna kiselina tbl, medicinski ugljen, gliceriltrinitrat sprej, salbutamol sprej, antipiretici/analgetici u obliku supozitorija, diazepam mikroklizme

– infuzijske otopine: natrijev klorid (0,9% a 500 ml; 10% a 20 ml), glukoza (5% i 10% a 500 ml),

– setovi za infuziju, setovi za postavljanje venskog puta.

(3) Ako specijalist obiteljske/opće medicine obavlja i zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece, mora imati opremu sukladno zahtjevima za obavljanje djelatnosti pedijatrije propisanu člankom 16. stavkom 5. točkom 2. ovoga Pravilnika.

(4) Ambulanta u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila, botulinum toksina tipa A, ostali nekirurški injekcijski i antiaging zahvati mora imati doktora medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za estetsku medicinu.

(5) Ambulanta u kojoj se obavlja postupak akupunkture mora imati jednokratni pribor za akupunkturu i doktora medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za akupunkturu.

(6) Radnici: 1 doktor medicine ili 1 doktor medicine specijalist obiteljske/opće medicine i 1 medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar (u daljnjem tekstu: medicinska sestra).

Ambulanta dentalne medicine

Članak 14.

(1) Ambulanta dentalne medicine mora imati sljedeće prostorije:

– prostoriju za pregled i obradu bolesnika od najmanje 12 m²

– čekaonicu od najmanje 9 m²

– sanitarni čvor za radnike

– sanitarni čvor za bolesnike.

(2) Prostorija za pregled i obradu bolesnika površine 12 m² može imati samo jedan fiziološki stolac s pripadajućom opremom. Za svaki sljedeći fiziološki stolac potrebno je osigurati dodatnih 8 m².

(3) Ako se uz ambulantu dentalne medicine koristi i dentalni laboratorij, isti mora ispunjavati uvjete iz članka 22. ovoga Pravilnika.

(4) Ako se u okviru ambulante dentalne medicine koriste dijagnostički uređaji za RTG dijagnostiku, ambulanta mora imati zasebnu prostoriju od najmanje 2 m² koja mora zadovoljavati uvjete sukladno posebnim propisima o zaštiti od ionizirajućeg zračenja te osigurati mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe koje rukuju RTG uređajem i za bolesnike sukladno posebnim propisima o zaštiti od ionizirajućeg zračenja.

(5) Zdravstveni radnici u grupnoj privatnoj praksi mogu imati zajedničku čekaonicu i sanitarne čvorove.

(6) Ambulante mogu biti polivalentne tako da se u istoj ambulanti obavlja rad najviše dvije djelatnosti dentalne medicine u smjenskom radu, pod uvjetom, da su osigurane i specifične prostorije i oprema potrebne za rad pojedinih djelatnosti.

(7) Od medicinsko-tehničke opreme ambulanta dentalne medicine iz stavka 4. ovoga članka mora imati najmanje jedan od dijagnostičkih uređaja:

– ortopantomograf ili

– uređaj za 3D dijagnostiku ili

– CBCT uređaj za dentalnu dijagnostiku ili

– dijagnostički uređaj za ciljane snimke.

(8) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako se u okviru ambulante dentalne medicine koristi samo dijagnostički uređaj za ciljane snimke, ambulanta ne mora imati zasebnu prostoriju, već samo uređaj za ciljane snimke i osigurati mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe koje rukuju RTG uređajem i za bolesnike sukladno posebnim propisima o zaštiti od ionizirajućeg zračenja.

(9) Ambulanta dentalne medicine mora imati sljedeću medicinsko-tehničku opremu:

– računalo s pisačem, fiziološki stolac, opremu (brzookretajnu bušilicu – turbinu, mikromotor ili zračni motor) s taložnim separatorom amalgama, sustavom odstranjenja sline (sisaljka), radno svjetlo, pokretnu stolicu za terapeuta, pokretni stolić za instrumente, autoklav/suhi sterilizator, ultrazvučni aparat za čišćenje zubnog kamenca, držače ogledala, sonde, pincetu zavinutu, ekskavator, Heidemanov instrument (5/6), nabijače i nosače amalgama, instrumente za modelaciju ispuna, parodontološke sonde graduirane, lopaticu (špatula) za miješanje cementa metalnu; lopaticu (špatula) za miješanje plastičnu, staklenu pločicu, ravni strugač, zavinuti strugač, univerzalnu kiretu, instrument za postavljanje matrica za aproksimalne ispune (stezač), kliješta za vađenje gornjih sjekutića, kliješta za vađenje gornjih lijevih kutnjaka, kliješta za vađenje gornjih desnih kutnjaka, gornja korijenska kliješta, kliješta za vađenje donjih sjekutića, kliješta za vađenje donjih kutnjaka, polugu po Beinu, par poluga za vađenje donjih korijenova, pean, nastavke za mikro/zračni motor za preparaciju i obradu kaviteta i protetskih radova (visoke i srednje brzine), ormar za instrumente i pohranu materijala, metalne bubnjeve za sterilne tupfere, gazu odnosno vatu, čaše za jednokratnu uporabu, sisaljke za jednokratnu uporabu, pribor za tamponadu i zaustavljanje krvarenja, uređaj za polimerizaciju ispuna svjetlom, set instrumenata za liječenje korijenskih kanala; komplet za terapiju anafilaktičkog šoka ili alergijskih reakcija, bocu s kisikom s dozimetrom i raspršivačem, pisaći stol, posudu za otpatke, pultove ili ormariće za smještaj uređaja, mješalicu za amalgam, posudu za nečiste instrumente, posudu za nečista svrdla, posudu s pokrovom za vatu, posudu za čista svrdla, posudu ili stalak za druga brusna sredstva, posudu za zubne rolice, sterilne komprese za jednokratnu uporabu, papirnate ručnike, tekući sapun, sredstva za dezinfekciju instrumenata, dezinfekciju svrdla, dezinfekciju ruku i otisaka, igle i štrcaljke za jednokratnu uporabu ili karpulo štrcaljku, brusna tijela (dijamantna svrdla, freze) i sredstva za poliranje (finireri, polireri, gumice, četke)

– osobnu zaštitnu opremu (jednokratne rukavice, medicinska maska za zaštitu usta i nosa, oprema za zaštitu očiju – zaštitne naočale ili vizir, zaštitni ogrtač ili pregača i sl.).

(10) Hrvatska komora dentalne medicine utvrđuje popis medicinsko-tehničke opreme u ambulanti dentalne medicine koja mora imati potvrdu o tehničkoj ispravnosti opreme koju izdaje ovlašteni servis.

(11) Radnici: 1 doktor dentalne medicine, 1 dentalni asistent, odnosno medicinska sestra.

(12) U ambulanti dentalne medicine u kojoj se obavlja inhalacijska sedacija s dušikovim oksidulom i kisikom, potrebno je osigurati: uređaj za inhalacijsku sedaciju dušikovim oksidulom i kisikom, defibrilator s ekranom, pulsnioksimetar, otvarač za usta, Magilova kliješta, samošireći mijeh za umjetnu ventilaciju, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, maske, orofaringealne i nazofaringealnetubuse u najmanje tri različite veličine ili laringealne maske u različitim veličinama.

(13) Ambulanta dentalne medicine iz stavka 12. ovoga članka mora biti opremljena sustavom ventilacije koji osigurava 10-20 izmjena zraka u satu. Oprema za inhalacijsku sedaciju i sustav ventilacije moraju biti atestirani i redovito servisirani.

(14) Ambulanta dentalne medicine iz stavka 12. ovoga članka mora imati doktora dentalne medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnog stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora, odnosno od Hrvatske komore dentalne medicine.

(15) Ambulanta dentalne medicine u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila, botulinum toksina tipa A, ostali nekirurški injekcijski i antiaging zahvati mora imati doktora dentalne medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za estetsku medicinu.

Ambulanta medicine rada/medicine rada i sporta/ambulanta medicine/ambulanta medicine rada i sporta

Članak 15.

(1) Ambulanta medicine rada/medicine rada i sporta odnosno ambulanta medicine rada/medicine rada i sporta(u daljnjem tekstu: ambulanta medicine rada/medicine rada i) mora ispunjavati uvjete u pogledu prostora propisane člankom 11. ovoga Pravilnika.

(2) Oprema: osnovna medicinsko-tehnička oprema sukladno članku 12. ovoga Pravilnika, perkusijski čekić, otoskop, pribor za ispiranje uha, oftalmoskop, negatoskop, dinamometar, kaliper, spirometar, EKG uređaj s pisačem, zaporni sat, tablice za ispitivanje oštrine vida i raspoznavanje boja, Ischiara tablice, test-audiometar, vaga za mjerenje tjelesne težine, visinometar, platneni metar, ortoreter, glukometar, test trake za urin, set testova na droge i lijekove, pribor za uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske i mikrobiološke pretrage.

(3) Ambulanta medicine rada/medicine rada i sporta koja obavlja preglede po posebnim propisima kojima je definiran prostor i medicinsko-tehnička oprema potrebna za obavljanje tih pregleda, mora udovoljavati kriterijima u pogledu prostora i medicinsko-tehničke opreme sukladno posebnim propisima koji uređuju ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti radnika određene djelatnosti.

(4) Funkcionalna dijagnostika po potrebi i provođenje anketa o zdravstvenom stanju radnika može se obaviti i na radnom mjestu radnika.

(5) Ambulanta medicine rada/medicine rada i športa za potrebe ocjene radne i športske sposobnosti uz uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka mora imati: ergometar (pokretna traka ili bicikl ergometar), defibrilator s ekranom, aparat za davanje kisika, bocu s kisikom, rezervnu bocu kisika, stalak za infuzije, setovi za infuzije, dva endotrahealna tubusa (za dijete i odraslog), set za reanimaciju, izvor usmjerenog svjetla, spekulume za pregled nosnih šupljina, ručnu baterijsku lampu, liječničku torbu.

(6) Radnici: 1 doktor medicine specijalist medicine rada ili doktor medicine specijalist medicine rada i sporta i 1 medicinska sestra/prvostupnica sestrinstva.

Specijalističke ambulante

Članak 16.

(1) Specijalistička ambulanta mora ispunjavati uvjete u pogledu prostora propisane člankom 11. ovoga Pravilnika, osim u slučajevima u kojima medicinsko-tehnička oprema zahtjeva posebne dodatne prostorne uvjete.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, specijalistička ambulanta dentalne medicine mora ispunjavati uvjete u pogledu prostora i opreme propisane člankom 14. ovoga Pravilnika.

(3) Specijalistička ambulanta dentalne medicine mora imati doktora dentalne medicine specijalistu određene djelatnosti, dentalnog asistenta, odnosno medicinsku sestru.

(4) Specijalistička ambulanta u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila, botulinum toksina tipa A, ostali nekirurški injekcijski i antiaging zahvati mora imati doktora medicine specijalista koji je kompetencije za navedene zahvate stekao u okviru specijalističkog usavršavanja doktora medicine ili ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za estetsku medicinu.

(5) Specijalistička ambulanta u kojoj se obavlja postupak akupunkture mora imati jednokratni pribor za akupunkturu i doktora medicine specijalista koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za akupunkturu.

(6) Osim medicinsko-tehničke opreme iz članka 12. ovoga Pravilnika, ambulanta pojedinih specijalističkih djelatnosti mora imati:

1) Ambulanta internističkih djelatnosti:

– EKG uređaj s defibrilatorom sa sinhronim praćenjem i kardioverzijom i pisačem, pulsni oksimetar, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, mijeh i maske u različitim veličinama za umjetnu ventilaciju, orofaringealne i nazofaringealne tubuse u različitim veličinama, otvarač za usta, Magilova kliješta, aspirator, kateter za jednokratnu uporabu, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, pribor za punkciju, pribor za lokalnu anesteziju, pribor za ispiranje želuca i kirurške rukavice, negatoskop, vagu za mjerenje tjelesne težine, visinomjer, platneni metar, oftalmoskop, otoskop, urinarne katetere za jednokratnu uporabu različitih promjera, pribor za torakalnu punkciju i drenažu, spirometar, irigator, komprese te pribor za uzimanje materijala za medicinsko-biokemijske, bakteriološke, parazitološke, citološke i druge pretrage.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist interne medicine ili 1 doktor medicine specijalist alergologije i kliničke imunologije ili 1 doktor medicine specijalist endokrinologije i dijabetologije ili 1 doktor medicine specijalist gastroenterologije ili 1 doktor medicine specijalist hematologije ili 1 doktor medicine specijalist internističke onkologije ili 1 doktor medicine specijalist kardiologije ili 1 doktor medicine specijalist nefrologije ili 1 doktor medicine specijalist pulmologije ili 1 doktor medicine specijalist reumatologije i 1 medicinska sestra.

2) Ambulanta djelatnosti pedijatrije:

– stol za previjanje dojenčadi, vagu i dužinometar za dojenčad, vagu za veću djecu, visinometar, otoskop, oftalmoskop, stalak za infuzije, bebi sisteme, pribor za uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske i mikrobiološke pretrage, platneni metar, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom, pulsni oksimetar, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, maske i mijehove u različitim veličinama za umjetnu ventilaciju, orofaringealne tubuse u različitim veličinama, otvarač za usta, Magilova kliješta, aspirator, kateter za jednokratnu uporabu, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, pribor za punkciju, pribor za lokalnu anesteziju, pribor za ispiranje želuca i kirurške rukavice, pedijatrijski laringoskop sa setom špatula različitih veličina.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije i 1 medicinska sestra specijalist u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra.

3) Ambulanta djelatnosti infektologije:

– EKG uređaj, negatoskop, vagu za mjerenje tjelesne težine, visinomjer, oftalmoskop, otoskop, ogledalo za grkljan, urinarne katetere za jednokratnu uporabu različitih promjera, pribor za torakalnu punkciju i drenažu, pribor za lumbalnu punkciju, sprirometar, irigator, pribor za ispiranje želuca i kirurške rukavice, komprese te pribor za uzimanje materijala za medicinsko-biokemijske, bakteriološke, parazitološke, citološke i druge pretrage.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist infektologije i 1 medicinska sestra.

4) Ambulanta djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine:

– prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem, pulsni oksimetar, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, maske i mijeh u različitim veličinama za umjetnu ventilaciju, orofaringealne i nazofaringealne tubuse u različitim veličinama, otvarač za usta, Magilova kliješta, aspirator, kateter za jednokratnu uporabu, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, pribor za punkciju, pribor za lokalnu anesteziju, pribor za ispiranje želuca i kirurške rukavice.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/ anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

5) Ambulanta kiruških djelatnosti:

– operacijski stol, rektoskop, sonde, kateter, negatoskop, kirurške i anatomske pincete, skalpele, kirurške škare, kirurške igle i konac, iglodržač, kirurške rukavice, pribor za obavljanje malih kirurških zahvata samo u lokalnoj anesteziji, pribor za punkciju i lokalnu blokadu, pribor za lokalnu anesteziju, aspirator, hvataljku za jezik, stalak za infuzije, setove za infuziju, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist opće kirurgije ili specijalist dječje kirurgije ili specijalist neurokirurgije ili specijalist maksilofacijalne kirurgije ili specijalist abdominalne kirurgije ili specijalist kardiotorakalne kirurgije ili specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije ili specijalist vaskularne kirurgije i 1 medicinska sestra specijalist u kirurškoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra.

6) Ambulanta djelatnosti ortopedije/ortopedije i traumatologije:

– pribor za lokalnu anesteziju, negatoskop, kirurške i anatomske pincete, skalpele, kirurške škare, kirurške igle i konac, iglodržač, kirurške rukavice, pribor za obavljanje malih kirurško-ortopedskih zahvata samo u lokalnoj anesteziji, pribor za ortopedska mjerenja, pribor za punkciju i lokalnu blokadu, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, udlage raznih veličina, pribor za gipsanje i skidanje gipsa.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist ortopedije/ortopedije i traumatologije i 1 medicinska sestra specijalist u kirurškoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra.

7) Ambulanta djelatnosti urologije:

– urinarne katetere za jednokratnu uporabu raznih promjera, pribor za punkciju mokraćnog mjehura, cistoskop, kliješta, sondu, dilatatore, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, iglodržač, kirurške igle i konac, kirurške škare, skalpele, kirurške rukavice, irigator, rektoskop, vaginalne spekule, negatoskop.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist urologije i 1 medicinska sestra specijalist u kirurškoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra.

8) Ambulanta djelatnosti ginekologije i opstetricije:

– ginekološki stol, izvor svjetla za preglede, ultrazvučni aparat s vaginalnom i abdominalnom sondom za bazičnu ultrazvučnu dijagnostiku (level I), urinarne katetere za jednokratnu uporabu raznih promjera, prednje i stražnje vaginalne spekulume, jednodjelne spekulume, mikroskop, pribor za uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva, pribor za uzimanje, fiksaciju i slanje materijala na citološki pregled, pribor za uzimanje materijala za mikrobiološke i medicinsko-biokemijske pretrage, cervikalna kliješta, drvenu Pinardou slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca ili druga oprema u iste svrhe, dilatator (Hegar), ginekološke kirete, vagu, platneni metar, set za male kiruške zahvate, kirurške škare, komprese, kliješta za biopsiju te pribor za slanje bioptičkog materijala u laboratorij, pribor za prvu opskrbu novorođenčeta kod zadesnih porođaja, rukavice.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije i 1 primalja/primalja asistentica ili medicinska sestra.

9) Ambulanta djelatnosti otorinolaringologije:

– inhalator, hvataljku za jezik, spekulume za nos i uho, otoskop, ogledalo za grkljan, izvor usmjerenog svjetla, povećalo, štrcaljku za ispiranje uha, pribor za vađenje stranih tijela iz nosa, uha i grla, lancete za paracentezu, kirurške škare, skalpel, aspirator, instrumentarij za uzimanje materijala za biopsiju, pribor za uzimanje brisa nosa, uha ždrijela, zaporni sat, set bočicu za ispitivanje sposobnosti osjeta mirisa te glazbene viljuške za ispitivanje vibracije.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist otorinolaringologije i 1 medicinska sestra.

10) Ambulanta djelatnosti oftalmologije/oftalmologije i optometrije:

– standardizirane tablice za ispitivanje oštrine vida na blizinu i na daljinu i standardizirane testove kolornog vida, kutiju sa stakalcima (dioptrijskim i prizmatskim), oftalmoskop, skijaskop, pribor za aplanacijsku tonometriju, biomikroskop, pribor za ispiranje očiju, staklene štapiće za oči, pribor za male kirurške okulističke zahvate samo u lokalnoj anesteziji, zamračeni prostor za pregled očne pozadine, lupe za pregled prednjeg i stražnjeg dijela oka, uređaj za komjuteriziranu perimetriju, OCT uređaj, uređaj za pregled oka ultrazvučnommetodom s A i B sondom

Radnici: 1 doktor medicine specijalist oftalmologije/oftalmologije i optometrije i 1 medicinska sestra.

11) Ambulanta djelatnosti neurologije:

– glazbenu viljušku za ispitivanje osjeta vibracije, oftalmoskop, povećalo, ručnu baterijsku lampu, perkusijski čekić, zaporni sat, pribor za lumbalnu punkciju, pribor za lokalnu anesteziju i pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist neurologije i 1 medicinska sestra. U izvanbolničkoj ambulanti gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru.

12) Ambulanta djelatnosti dermatologije i venerologije:

– ginekološki stol, reflektor, mikroskop, termokauter, vaginalne spekule, cervikalna kliješta, kohleju, igle za punkciju, epilacijske pincete, savijene i ravne škare, skalpele, lancete, povećalo, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist dermatologije i venerologije i 1 medicinska sestra.

13) Ambulanta djelatnosti radiologije/kliničke radiologije:

– prostor i rendgenski uređaj analogne ili digitalne tehnologije, ili drugi dijagnostički slikovni uređaj moraju zadovoljavati uvjete sukladno posebnim propisima,

– negatoskop, računalo s mogućnošću pohrane slikovnog materijala, obvezna dozimetrija osoblja kao i zaštitna sredstva od ionizirajućeg zračenja za radnike i bolesnike.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist radiologije/ kliničke radiologije, 1 prvostupnik radiološke tehnologije. U ambulanti gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 stručnog prvostupnika radiološke tehnologije. U ambulanti u kojoj se obavlja samo ultrazvučna dijagnostika radnici su 1 doktor medicine specijalist radiologije/kliničke radiologije i 1 medicinska sestra.

14) Ambulanta djelatnosti nuklearne medicine:

– prostor za korištenje umjetnih radioaktivnih tvari u in vivo i in vitrodijagnostici i liječenju te prostor za komplementarne metode i druge tehnike koje su u vezi s primjenom nuklearne fizike u medicini, a sukladno važećim propisima; osigurati tzv. »vrući prostor« u kome se obavlja priprema radioizotopa (radiofarmaka) koji mora biti propisno osiguran od radioaktivnosti sukladno važećim propisima o zaštiti od zračenja,

– gama kameru, ostalu opremu sukladno posebnim zahtjevima za dijagnostiku i terapiju u djelatnosti nuklearne medicine.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist nuklearne medicine, 1 prvostupnik radiološke tehnologije i 1 medicinska sestra.

15) Ambulanta djelatnosti radioterapije i onkologije/onkologije i radioterapije:

– radiološku i radioterapijsku opremu sukladno zahtjevima za dijagnostiku i terapiju, a ostalu opremu sukladno području te djelatnosti koju obavlja.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist radioterapije i onkologije/onkologije i radioterapije, 1 medicinska sestra specijalist u onkološko-hematološkoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra.

16) Ambulanta djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije:

– pribor za punkciju i lokalne blokade, negatoskop, ležaj za pregled, pribor za fizijatrijsku dijagnostiku (čekić, metar, kutomjer, dinamometar, libela, visak).

Radnici: 1 doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 medicinska sestra.

17) Ambulanta psihijatrijskih djelatnosti:

– opremu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist psihijatrije/ doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije/ doktor medicine subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije i 1 medicinska sestra specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra. U ambulanti gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru specijalista u psihijatrijskoj djelatnosti ili medicinsku sestru.

18) Ambulanta djelatnosti gerijatrije:

– opremu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist gerijatrije ili doktor medicine specijalist opće/obiteljske medicine i 1 medicinska sestra.

19) Ambulanta djelatnosti školske i adolescentne medicine:

– osim uvjeta propisanih člankom 11. ovoga Pravilnika, djelatnost školske i adolescentne medicine mora imati prostor za pripremu sistematskih pregleda površine najmanje 6 m² i prostor za savjetovalište i grupni rad od najmanje 12 m²,

– opremu sukladno članku 13. ovoga Pravilnika, dinamometar, kaliper, spirometar, zaporni aparat, standardizirane tablice za ispitivanje oštrine vida na blizinu i na daljinu (standardizirani simboli za djecu) i standardizirani testovi kolornog vida, oftalmoskop, test-audiometar, vagu za mjerenje tjelesne mase, visinometar, platneni metar, glukometar, test trake za urin, alkotest aparat, set testova na droge i lijekove, pribor za uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, dermatoskop (najmanje 1 u zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave i prikazivač plaka na površini zuba i gingive, ortoreter (najmanje 1 u zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist školske medicine/doktor medicine specijalist školske i adolescentne medicine i 1 prvostupnica sestrinstva. U ambulanti gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 prvostupnicu sestrinstva.

20) Ambulanta sportske medicine:

– opremu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika, perkusijski čekić, otoskop, oftalmoskop, negatoskop, dinamometar, kaliper, spirometar, EKG uređaj, ergometar (pokretnu traku ili bicikl ergometar), zaporni sat, tablice za ispitivanje oštrine vida i raspoznavanje boja (Ischiara tablice), test-audiometar, vagu za mjerene tjelesne težine, visinometar, platneni metar, pribor za uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, defibrilator, aparat za davanje kisika, bocu s kisikom, rezervnu bocu kisika ili sustav za opskrbu kisikom, stalak za infuzije, setove za infuzije, dva endotrahealna tubusa (za dijete i odraslog), set za reanimaciju, spekulume za pregled nosnih šupljina, ručnu baterijsku lampu, liječničku torbu.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist medicine sporta ili doktor medicine specijalist medicine rada /specijalist drugih specijalnosti sa završenim specijalističkim poslijediplomskim studijem iz medicine rada i sporta i 1 medicinska sestra.

21) Ambulanta djelatnosti hiperbarične medicine:

– EKG uređaj, defibrilator (može i automatski), pulsnioksimetar, uređaj za praćenje vitalnih funkcija u barokomori ili van nje, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, mijeh i maske u različitim veličinama za umjetnu ventilaciju, orofaringealne i nazofaringealnetubuse u različitim veličinama, otvarač za usta, aspirator, kateter za jednokratnu uporabu, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, otoskop, urinarne katetere za jednokratnu uporabu različitih promjera, spirometar

– jednomjesna ili višemjesna hiperbarična komora.

Radnici: u višemjesnoj hiperbaričnoj komori: 1 doktor medicine (doktor medicine ili doktor medicine specijalist) te najmanje 2 medicinske sestre. U jednomjesnoj hiperbaričnoj komori: 1 doktor medicine (doktor medicine ili doktor medicine specijalist) te najmanje 1 medicinska sestra.

22) Ambulanta za liječenje boli:

– negatoskop, računalo s mogućnošću pohrane slikovnog materijala, pribor za punkciju i lokalne blokade, pribor za lokalnu analgeziju, jednokratni pribor za akupunkturu, perfuzor i infuzomat za iv i sc primjenu lijeka, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih puteva, maske i mjeh za umjetnu ventilaciju, kateter za jednokratnu upotrebu, kirurške rukavice.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine ili specijalist drugih specijalnosti s dodatnom edukacijom za liječenje boli s dokazom o završenoj edukaciji izdanoj od nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol Hrvatskog liječničkog zbora ili s odgovarajućim dokazom nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol Hrvatskog liječničkog zbora o međunarodno stečenoj edukaciji i 1 prvostupnica sestrinstva.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/163

Urbroj: 534-02-1-1/2-20-30

Zagreb, 17. travnja 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

 

Product Enquiry

Izbornik