Kao ovlašteni uvoznik i distributer niza renomiranih proizvođača, ujedno je i ovlašteni servis za sve medicinske proizvode našeg prodajnog programa..

USLUGE:

  • servis medicinskih aparata u garantnom roku sukladno važećim propisima i uvjetima iz garantnog lista
  • održavanje medicinskih i nemedicinskih aparata i uređaja van garantnog roka, uz stručnu procjenu i ponudu isplativosti popravka
  • edukacija i tehnička podrška korisnicima
  • umjeravanje svih mjernih medicinskih uređaja (tlakomjeri, vage, termometri humani) sukladno važećim propisima i uvjetima Državnog Zavoda za mjeriteljstvo
  • osiguranje svih potrebnih originalnih rezervnih dijelova, najčešće na zalihi
  • brz popravak malih kvarova
  • održavanje i popravak medicinskih aparata i uređaja drugih proizvođača
  • osigurana dostava servisiranih medicinskih i nemedicinskih uređaja

Visok nivo usluge garantira redovito pohađanje servisno-edukacijskih radionica, dobra tehnička opremljenost, ali nadasve znanje i iskustvo naših servisera. Radno vrijeme servisa: radnim danom 8.00 do 15.30 sati.

KONTAKT:

Telefon: 01/6593-233
Fax: 01/6593-255
Mail: info@media-instrumenti.hr
Javite se s Vašim problemom te se uvjerite u našu stručnost !
Vaš Media tim !!

3Gen DermLite
Cami
Cortex technology
Cryoalpha
de Soutter
Dermlite
Fotona
GCE
Greiner Gmbh
Heine optotechnik
Heinemann
HS Clement Clarke
Insausti
Ka-We
Karl Bollmann
LABOMED Inc.
Lemi Brusaferri & C S .r.l.
Littmann
Mavig
Meber
Medel
Melag
Merlin Medical
MIR Medical International Research
Nouvag
Pari
Rayovac
Regenlab
Rudolf medical
Seca
Segufix
Velinac
Volk
Welch Allyn
Zoll

Product Enquiry

Izbornik