Monitor Seca mVSA

Dostupno uz narudžbu

Spot – check monitor za bolju evaluaciju zdravstvenog stanja. Prvi i jedini sa mogućnošću nadogradnje sa funkcijom za bio električnu impendanciju za analizu tjelesnog sastava.

SECA mVSA

Spot – check monitor za bolju evaluaciju zdravstvenog stanja s mogućnosti konfiguracije prema potrebama Korisnika.

Seca mVSA 535 je prvi spot-check monitor na svijetu koji kombinira konvencionalna mjerenja vitalnih znakova sa analizom bioelektrične impendancije (BIA).

U jednom koraku možete izmjeriti 4 vitalne funkcije: krvni tlak, SpO2, puls i temperaturu te provesti kompletnu analizu tjelesnog sastava kako biste odredili udio masnoće, vode i mišićne mase. Sada možete izmjeriti više parametara u rutinskoj provjeri. Programsko sučelje visokih performansi ima mogućnost komunikacije s bolničkim informacijskim sustavima (BIS) te na taj način eliminira potrebu za ručnim unosom podataka i jamči prijenos podataka bez grešaka. Naš integracijski tim može individualno integrirati sustav u vaše IT infrastrukturno rješenje prema potrebi i optimizirati dnevna rutinska mjerenja.

Seca mVSA je dio serije proizvoda koji su kompatibilni sa seca 360° mrežom i jamči automatski prijenos visine i težine s kompatibilnih vaga i mjernih stanica direktno u uređaj. Jednostavna grafička prezentacija mjernih rezultata koja je lako razumljiva na zaslonu osjetljivim na dodir. Interna memorija za pohranu do 70.000 mjerenja i integrirana punjiva litijska baterija u monitoru.

Mjerene vitalnih znakova

  • NiBP (neinvanzivno mjerenje tlaka)
  • SpO2
  • Puls
  • Temperatura

Bioelektrična impendancija

  • Udio masnoće
  • Udio mišićne mase
  • Voda u tijelu
  • Fazni kut (phase angle)

Tehnički podaci

Dim. 252 x 262 x 278 mm
Težina Sa ušnim termometrom 3,7 kg
Zaslon 7“ osjetljiv na dodir
Napajanje Ugrađen adapter i punjiva Li-ion baterija
Klasa medicinskog uređaja IIa
Sučelje Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, seca 360° bežična tehnologija
Kompatibilni printeri Konvencionalni laserski ili ink jet putem seca analytics 115 PC softwarea
Bioelektrična impendacija
Mjerna metoda Analiza bioelektrične impendacije u 8 frekvencija
Mjerne frekvencije 1; 2; 5; 10; 50; 100; 200; 500 kHz
Mjerni segmenti 100 µa
Mjerna struja Impendanca (Z), Rezistanca (R), Reaktanca (Xc), Phase angle
Vrijeme mjerenja 30 sekundi
Mjerenje krvnog tlaka
Mjerni postupak Oscilometrijski
Mjerni raspon pSYS: 25-280 mmHG; pDIA: 10-220 mmHg; pMAP: 15-260 mmHg
Vrijeme mjerenja Normalno: 15-20 sek / max. 90 sek (odrasli)
Raspon pulsa Raspon: 30-240 o/min, točnost: ± 2 o/min
SpO2
Mjerna metoda Pulsna oksimetrija
Mjerni raspon (SpO2) SpO2 0.0% do 100.0%
Mjerni raspon (puls) Standard: 30 o/min do 240 o/min
Mjerna točnost (puls) U mirovanju         2 o/min
Temperatura Filac 3000® Genius® 2
Mjerna metoda Direktna, prediktivna Genius 2 ušna
Mjerni raspon 30-43°C 33-42°C
Mjerna točnost Direktno ± 0.1°C

Prediktivno (kod 95% mjerenja) ± 0.1°C

36-39°C ± 0,2°C

<36°C ± 0,3°C

>39°C ± 0,3°C

Vrijeme odaziva Direktno < 60 sek.

Prediktivno (oralno) < 10 sek.

Prediktivno (aksilarno/rektalno) < 15 sek.

< 2 sek.
Jednokratne zaštitne navlake za sondu 490 0015 490 0016
Pribor
Analiza bioelektrične impendancije seca mBCA 531 mjerni modul za analizu bioelektrične impendancije
Manžeta za mjerenje tlaka S: 20,5-28 cm, M: 27-35 cm, L: 34-43 cm, XL: 42-54 cm, produžno crijevo za manžete za mjerenje tlaka
SpO2 Štipaljka za prst (čvrsta) za odrasle; štipaljka za prst (meka) za odrasle; štipaljka za prst (meka) za djecu; produžni kabel za seca SpO2 senzor
Temperatura Ušni termometar
Seca 360° mreža Seca 360° bežični PC software seca analytics 115 (licenca za jednu radnu stanicu uključena), sistem kompatibilan sa seca 360° bežičnim mjernim sistemima
Mobilno korištenje Mobilni stalak sa košarom seca 475, nosač seca 432

 

 

Product Enquiry

Izbornik