Monitor vitalnih funkcija MINDRAY uMEC 10 / uMEC 12

Dostupno uz narudžbu

Monitor vitalnih funkcija MINDRAY, uMEC serija

uMEC 10

Veličina monitora: 315 x 155 x 220 mm

Težina: ≤3.5 kg, konfiguracija sa standardnim parametrima, uključivo bateriju i pisač

uMEC 12

Veličina monitora: 345 x 160 x 255 mm

Težina: ≤4.0 kg, konfiguracija sa standardnim parametrima, uključivo bateriju i pisač

Zaslon

uMEC 10: 10.4” TFT LCD u boji osjetljiv na dodir

uMEC 12: 12.1” TFT LCD u boji osjetljiv na dodir

Rezolucija: 800 x 600 pixela

Valni oblici: uMEC 10: do 7, uMEC 12: do 8

Ekterni zaslon: 1 zaslon preko VGA konektora

EKG

Postav odvoda: 3-žilni: I, II, III, 5-žilni: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, Autmatsko prepoznavanje 3/5 odovoda

Visina: x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, Auto

Brzina: 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Širina pojasa: Dijagnostički mod: 0.05 – 150 Hz

Monitor mod: 0.5 – 40 Hz

Kirurški mod: 1 – 20 Hz

ST mod: 0.05 – 40 Hz

Zaštita od defibrilacije: podnosi 5000V (360J) defibrilaciju

Vrijeme oporavka: <10 s

CMRR: dijagnostički mod: >90dB, Monitor, Kirurški ST mod: >105dB

ST analiza: Raspon: 2.0 do 2.0 mV

Točnost: ±0.02 mV ili ±10%, što je veće (-0.8 do +0.8 mV)

Rezolucija: 0.01 mV

Arr analiza: Da, više izvoda, 24 klasifikacije

QT analiza: Da

Raspon srčanog pulsa

Raspon: Odrasli: 15 do 300 o/min, Djeca/Neonatalni: 15 do 350 o/min

Rezolucija: 1 o/min

Točnost: ±1 o/min ili ±1%, što je veće

HR analiza: Da

Respiracija

Raspon: Odrasli: 0 do 120 resp/min, Djeca/Neonatalni: 0 do 150 resp/min

Rezolucija: 1 resp/min

Točnost: 7 do 150 resp/min: ±2 resp/min ili ±2%, što je veće, 0 do 6 resp/min: nije specificirano

Odvodi: I ili II

Sweep brzina: 3 mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25mm/s ili 50 mm/s

SpO2

Raspon: 20 do 300 o/min (iz SpO2), 30 do 300 o/min (iz NiBP), 25 do 350 o/min (iz NiBP)

Točnost:  ±3 o/min ili ±3%, što je veće (iz NiBP), ±3 o/min ili ±1%, što je veće (iz NiBP)

Rezolucija: 1 o/min

Vrijeme oporavka: ≤2 s

NiBP
Metoda: Automatska, oscilometrijska

Način rada: Ručno, Auto, STAT

Parametri: Sistolički, Dijastolički, Srednji arterijski

Sistolički raspon: Odrasli: 25 do 290 mmHg, Pedijatrijski: 25 do 240 mmHg, Neonatalni: 25 do 140 mmHg

Dijastolički raspon: Odrasli: 10 do 250 mmHg, Pedijatrijski: 10 do 200 mmHg, Neonatalni: 10 do 115 mmHg

Srednji raspon: Odrasli: 15 do 260 mmHg, Pedijatrijski: 15 do 215 mmHg, Neonatalni: 15 do 125 mmHg

Točnost: Maksimalna greška ±5 mmHg, Maksimalna standardna devijacija: 8 mmHg

Rezolucija: 1 mmHg

NiBP analiza:  Da

Temperatura

Kanala: 1-kanal (uMEC 10), 2-kanala (uMEC 12)

Parametri: T1, T2 i TD

Raspon: 0 do 50°C (32 do 122°F)

Rezolucija: 0.1°C

Točnost: ±0.1°C ili ±0.2°F (bez sonde)

Pohrana podataka

Trend: 1200 h (interval 10 min), 120 h (interval 1 min), 4 h (interval 5 sek)

Alarm događaja: 1800 događaja i pridruženih valnih oblika

Arr. Događaji: 128 Arr događaja i pridruženih valnih oblika

NiBP: 1600 mjerenja

Valni oblici: Max. 48 sati valova punog oblika

Baterija

Tip: Lithium-ion, ugrađena

Voltaža: 11.1 VDC

Kapacitet: 2500 mAh (4500 mAh opcijski)

Vrijeme rada: 4 sata (2500 mAh), 8 sati (4500 mAh)

Vrijeme punjenja: 2500 mAh: 4 sata / max (isključen monitor), 4500 mAh: 8 sati / max (isključen monitor)

Sučelje

Konektori: 1 x  AC strujni, 1 x  RJ45 mrežni, 2 x  USB 2.0, 1 x  VGA izlazni, 1 x multifunkcijski izlazni (vanjski EKG, tipkalo za sestru i signali za sinkronizaciju Defibrilatora)

WiFi: Da, 5G/2.4 G

Bar kod skener: Podržava

Mrežni printer: Podržava

Pisač

Tip: termalni

Brzina: 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Product Enquiry

Izbornik