RegenExtracell Adipocytes

Dostupno uz narudžbu

RegenExtracell Adipocytes je jednokratni komplet sterilno pakiranih epruveta, šprica, transfernih posuda, liposkukcijskih šprica i sistema za ispiranje i miješanje masnih stanica.

RegenExtracell Adipocytes komplet je patentirana tehnologija ekstrakcije i miješanja masnih stanica i PRP-a u svrhu lipofilinga. Ovim postupkom se smanjuje resorpcija masnih stanica prilikom transplantacije.

Autologno prikupljanje masnih stanica se smatra jednim od najboljih načina za filere jer adipozno tkivo sadrži neiscrpan izvor regenerativnih multipotentnih stanica (preadipocita, mezenhimske matične stanice i sl.)

Kako bi se ublažila djelomična resorpcija masti, A-PRP se miješa sa prikupljenim masnim stanicama.

Velike količine faktora rasta (PDGF, TGF, IGF, EGF, VEGF, FGF) su uključene u proliferaciju i diferencijaciju. Fibroblast i endotehijalne stanice pridonose smanjenju resorpcije masnih stanica.

 

Product Enquiry

Izbornik