RegenKit A-PRP Plus – kronične rane i kirurgija

Dostupno uz narudžbu

Ubrzavanje procesa liječenja fibrinskim gelom autolognog trombin seruma, dobivenog aktivacijom plazme bogate trombocitima.

Autologni Trombin Serum

RegenKit A-PRP Plus je komplet jednokratnih sterlinih epruveta, igala, transfernih posuda i šprica, pakiranih u jednokratni dupli „blister”.

RegenKit A-PRP je specifična tehnologija koncipirana za laku, brzu i konzistentnu pripremu PRP-a sa optimalnom obnovom trombocita i funkcionalnošću iz malog volumena krvi.

Koristi se kao fibinska obloga za kronične rane i opekline te kao trombocitno ljepilo.

A-PRP; Pacijentov vlastiti koncentrat trombocita pripremljen Cellular Matrix-om čini autologoni koncentrat faktora rasta iz pacijentove krvi.

Trombociti su ključan faktor u regeneraciji tvrdog i mekog tkiva. Trombociti proizvode ključne faktore rasta kao što su: FGF, PDGF, TGF-beta, EGF, VEGF, koji su aktivno uključeni u stanične migracije, diferencijacije i proliferacije. Također, stimuliraju fibroblaste i endotelijalne stanice kako bi inducirale stvaranje novog ekstracelularnog matriksa i neo-vaskularizacije. Trombociti se dobivaju iz vlastite krvne plazme pacijenta.

Plazma sadrži mnoge faktore ključne za život stanica uključujući nutrijente, vitamine, hormone, elektrolite, faktore rasta kao što su IGF i HGF te proteine. Uz proteine iz plazme, sadržane su i vitalne molekule za koagulacijski proces i generiranje fibrinskog polimera koji služi kao podloga za migraciju stanica i stvaranje novog tkiva.

Autologni Trombin Serum (ATS) pretvara topivi fibrinogen u fibrinske monomere, koji se polimeriziraju kako bi se dobio ugrušak. Dodatkom autolognong trombin seruma (ATS) u trombocitni koncentrat, ponovno se pokreće koagulacijski proces u fiziološkom smislu. Ovaj prirodni proces sudjeluje u formiranju trodimenzionalne fibrinske matrice koja sadržava trombocite. To omogućuje dugotrajnu migraciju faktora rasta na tretiranom mjestu, dok matrica služi kao mreža po kojoj se formira novo tkivo.

Mehanizmi djelovanja:

  1. Formiranje trodimenzionalne fibrinske mreže
  2. Otpuštanje kemoatraktanata od strane leukocita i trombocita sadržanih u mreži
  3. Migracija makrofagija i matičnih stanica
  4. Proliferacija matičnih stanica
  5. Diferencijacija matičnih stanica u razne tipove stanica potrebne za stvaranje novog tkiva

OSTEOARTRITIS

Kod osteoartritisa koljena, kuka i ramena A-PRP tretman rezultira poboljšanjem funkcionalnih ishoda i reduckijom boli kod pacijenata u ranoj fazi bolesti te se pokazuje značajno bolji efekt nego kdo PRP-a sa dodavanjem hijaluronske kiseline pripremljenog laboratorijskom metodom.

TENDINOPATIJA

Prilikom tendinopatije A-PRP tretman pruža značajne kliničke pomake u slučajevima do 90% pacijenata sa kontinuiranim pomakom u liječenju, niskim razinama povrata stanja te je utvrđeno da je posebno učinkovit u tretiranju inercijske tendinopatije.

Product Enquiry

Izbornik